Regler og lovgivning

Friplejeboliger

En friplejeboligbebyggelse er en privat udlejningsejendom, der består af plejeboliger og serviceareal for personer for omfattende behov for service og pleje efter lov om social service. Friplejeboliger ligger uden for den kommunale boligforsyning

Friplejeboliger kan enten bevilges efter kvote A med offentlig støtte eller efter kvote B uden offentlig støtte eller ved omdannelse af eksisterende ejendomme, som bebos af personer med plejebehov, og som ejes og drives af private.

Ansøgninger om andel i kvote A skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest den 19. august 2013 kl. 16:00. Kvote A udgør i 2013 i alt 225 boliger.

Tilbagemelding i form af betingede tilsagn eller afslag vil blive meddelt ansøgerne i uge 36.

Ansøgninger om andel i kvote B skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest den 20. september 2013 kl. 16:00. Kvote B udgør 275 boliger plus evt. uudnyttet kvote A.

Tilbagemelding i form af godkendelser eller afslag vil blive meddelt ansøgerne i uge 43.

Andel i såvel kvote A som kvote B opnås gennem konkurrence, idet ansøgere, som tilbyder at levere personlig og praktisk hjælp efter serviceloven til den laveste pris, prioriteres først.