Regler og lovgivning

Friplejeboliger

En friplejeboligbebyggelse er en privat udlejningsejendom, der består af plejeboliger og serviceareal for personer for omfattende behov for service og pleje efter lov om social service. Friplejeboliger ligger uden for den kommunale boligforsyning

Friplejeboliger kan enten bevilges efter kvote A med offentlig støtte eller efter kvote B uden offentlig støtte eller ved omdannelse af eksisterende ejendomme, som bebos af personer med plejebehov, og som ejes og drives af private.

Ansøgninger om andel i kvote A skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest den 15. august 2014 kl. 16:00. Kvote A udgør i 2014 i alt 225 boliger.

Tilbagemelding i form af betingede tilsagn eller afslag vil blive meddelt ansøgerne i uge 36.

Ansøgninger om andel i kvote B skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest den 12. september 2014 kl. 16:00. Kvote B udgør 275 boliger plus evt. uudnyttet kvote A.

Tilbagemelding i form af godkendelser eller afslag vil blive meddelt ansøgerne i uge 42.

Andel i såvel kvote A som kvote B opnås gennem konkurrence, idet ansøgere, som tilbyder at levere personlig og praktisk hjælp efter serviceloven til den laveste pris, prioriteres først.

Takster for friplejeboliger

Vejledende takster for serviceydelser i friplejeboliger 2014.

   

kr. pr. døgn

kr. pr. time

1.

Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:

- Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb

292

-

2.

Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:

- 35 - 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb

891

-

3.

Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:

- Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb

1. 924

-

4.

Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:

- Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb

178

-

5.

Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service § 85

-

345

6.

Træning i henhold til lov om social service § 86

-

346

7.

Ledsagelse i henhold til lov om social service § 97

-

341

8.

Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service § 98

-

290

9.

Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service § 102

-

404