Bygnings- og Boligregistret (BBR)

BBR rummer vigtige oplysninger om alle landets bygninger og boliger. Disse data bruges bl.a. ved ejendomshandel, lejefastsættelse, byggesagsbehandling samt til planlægning og analyser. Alle kan let og gratis få adgang til deres egne BBR-data på nettet.

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. bygninger og boligers areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer mv. I de kommende år suppleres BBR med en række energiforbrugsoplysninger. Det skal skabe et bedre grundlag for at nedbringe bygningernes energiforbrug.

BBR-data anvendes i en lang række kommunale og statslige forvaltningsprocesser – lige fra fx ejendomsvurdering og sagsbehandling til analyser samt beregning af bloktilskud til kommunerne. BBR bruges også flittigt af ejendomsmæglere, banker, realkreditinstitutter, boligadvokater, forsyningsselskaber m.fl.

Kommunerne ajourfører BBR

Kommunerne indberetter og ajourfører BBR-data, som via den Offentlige InformationsServer stilles frit til rådighed for alle på boligejer.dk.

Ejere af fast ejendom har ifølge loven pligt til at meddele kommunen, hvis de fx bygger til, river ned eller indretter deres tagetage.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har myndighedsansvaret for BBR. Selve it-driften varetages af KOMBIT A/S, der har valgt KMD A/S som leverandør.

BBR blev i 2009 gennemgribende udbygget og moderniseret. Ministeriet arbejder løbende på at forbedre BBR’s datakvalitet og udvide registerets anvendelsesmuligheder. 

BBR-loven

Bygnings- og Boligregistret er lovmæssigt forankret i BBR-loven. Ansvaret for BBR-loven er fra 3. oktober 2011 forankret i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Loven indeholder beskrivelser af de da data, der skal registreres I BBR. Det gælder grunddata om bygnings- og boligforhold, samt tekniske anlæg, og Danmarks officielle adresser mv.