Åbenhedsordning

Alle regeringens ministre offentliggør hver måned en liste over officielle akiviteter, modtagne gaver mv.

aabenhedsordning.dk kan du se de enkelte ministres udgfiter, aktiviteter og modtagne gaver.

Den 8. hverdag i hver måned kan du se den seneste måneds udgifter og aktiviteter, ligesom du kan danne dig et overblik over den kommende måneds officielle ministeraktiviteter. Du kan også gå tilbage måned for måned (fra juli 2009).

Oversigten indeholder oplysninger om ministerens repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver, arrangementer af officiel repræsentativ karakter samt officielle aktiviteter i indeværende måned.